Produktutvecklingslån

Innovationsfinansieringsverket Tekes kan bevilja företag bidrag och lån för forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med stöden är att hjälpa företagen att ta fram produkter, produktionsmetoder och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.

Finansiering söks hos Tekes, som fattar beslutet om beviljande av bidrag och lån utifrån ansökan. På Tekes hemsida finns närmare information om hur man anhåller om bidrag och lån för produktutveckling.

Statskontoret ansvarar för de åtgärder som vidtas efter beslutet, bl.a. skötsel av lånens betalningsrörelse samt bevakning och inkassering av fordringar. Tekes beslutar om ändringar i lånevillkoren.

Lånekundernas elektroniska tjänst

Statskontoret har infört en elektronisk tjänst som kunderna kan använda för att se sina egna låneuppgifter på webben. Tjänsten omfattar till en början en del av produktutvecklingslånen men kommer senare i bruk även i andra lånegrupper. Statskontoret meddelar kunden när dennas låneuppgifter har lagts till i tjänsten.

Via e-tjänsten får man kostnadsfritt tillgång till bland annat kontoutdragen.

Mer information om e-tjänsten >>

Kundtjänst: tfn 0295 50 2530, vardagar kl. 10.00–15.00
E-post: yritysluotot(at)valtiokonttori.fi.

Kontaktuppgifter >
Blanketter >
Statistik >

Publicerad 10.9.2013 kl. 6.00 , uppdaterad 26.1.2017 kl. 16.13
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Lånekundernas elektroniska tjänst
    

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter