Skoltlån

Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral beviljar lån i enlighet med skoltlagen. Lån beviljas för att främja levnadsförhållandena och försörjningsmöjligheterna för skoltarna och inom skoltområdet och för att bevara och främja skoltkulturen. Statskontoret sköter faktureringen av lånen och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

Samma låntagare kan få flera lån för olika ändamål. Räntan varierar enligt villkoren i avtalet. Annuiteten är 6,25 % och förfallodagarna är den 30 april och den 31 oktober.

Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

Lånetiden är högst 25 år och lånen är direkt utsökbara.

Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

Statskontoret har inte rätt att acceptera säkerhetsändringar under lånetiden, utan NTM-centralen beslutar om frågan. NTM-centralen beslutar också om betalningslättnader som beviljas för räntor och amorteringar.

Relaterad lagstiftning: Skoltlagen (253/1995)

PDF Om skoltlån på skoltsamiska
PDF Om skoltlån på nordsamiska

Närings-, trafik och miljöcentralen: Finansiering enligt skoltlagen (på finska)

Publicerad 27.11.2012 kl. 11.07 , uppdaterad 2.5.2017 kl. 11.08
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter