Lån för grundtorrläggning

Staten stöder verksamhet för grundtorrläggning.  NTM-centralerna beviljar lån för grundtorrläggning för att förbättra verksamhetsförutsättningarna i gårdsbruk och för att sänka produktionskostnaderna. Statskontoret sköter faktureringen av lånen och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

Räntan är 3 % eller varierar enligt villkoren i avtalet. Annuiteten är 8,377 % och förfallodagen är årligen den 30 april. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

Lånetiden är högst 15 år och lånen är direkt utsökbara.

Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

Statskontoret har inte rätt att acceptera säkerhetsändringar under lånetiden, utan NTM-centralen beslutar om frågan. NTM-centralen beslutar också om betalningslättnader som beviljas för räntor och amorteringar.

Relaterad lagstiftning: Lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997)

Publicerad 27.11.2012 kl. 12.22 , uppdaterad 2.5.2017 kl. 14.29
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter