Köpeskillingsfordran

Det har uppkommit en köpeskillingsfordran för staten när arbetskrafts- och näringscentralen som företrädare för staten har sålt till exempel en lägenhet, ett tillskottsområde eller en andel i en samfälld skog. Den andra parten är då en jordbrukare eller någon annan. Köpesumman tillfaller staten som lånefordran. En såld fastighet är pant för den försäljningsprisfordring, det vill säga köpeskillingsfordran, som uppstår för staten tills köparen har avbetalat hela fordringen.

Köpeskillingsfordringar har uppkommit på grundval av ett flertal lagar. I dagsläget ingås inga nya avtal i någon av kategorierna.

Vid köpeskillingsfordran är lånetiden lång (35–50 år). Dessutom tillämpas annuitet och räntesatserna relativt låga.

Köpeskillingsfordran på grundval av jordregleringslagen berörande skoltar (593/1969)

Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 2,7018 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 50 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av naturnäringslagen (610/1984)

Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 35 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av jorddispositionslagen (353/1958)

Räntan har lagts fast i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 3,0068 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 50 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av landsbygdsnäringslagen (1295/1990)

Räntan har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 35 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av lagen om gårdsbruksenheter (188/1977)

Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 3,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten är 3,7675 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 35 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av renhushållningslagen (161/1990)

Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 35 år.

Köpeskillingsfordran på grundval av lagen om renskötsellägenheter (590/1969)

Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 2,3274 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånetiden är högst 50 år.

Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

Statskontoret har inte rätt att acceptera säkerhetsändringar under lånetiden, utan NTM-centralen beslutar om frågan. NTM-centralen beslutar också om betalningslättnader som beviljas för räntor och amorteringar.

Publicerad 27.11.2012 kl. 12.33 , uppdaterad 2.5.2017 kl. 16.00
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter