SART – Datasystemet för rapportering av social bostadsfinansiering

sart-logo

SART är ett datasystem som används för analys av hyreshussamfunds ekonomi och verksamhet, jämförelse av nyckeltal och myndighetsrapportering.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) övervakar gottskrivningen av avkastning av de kommunägda hyreshusbolagen. För övervakningsuppgiften ber ARA hyreshusbolag att årligen lämna boklutsuppgifterna i tjänsten SART som upprätthålls av Statskontoret.

När Statskontoret beviljar saneringsåtgärder förutsätts det att hyreshusbolaget går med i SART-systemet och sparar bokslutsuppgifterna från åtminstone de två senaste åren i systemet. Efter anslutningen ska bokslutsuppgifterna sparas i systemet årligen.

Hyreshusbolagen kan sedan de lämnat in sina uppgifter avgiftsfritt utnyttja SART-tjänstens nyckeltal och jämförelserapporter.

Broschyr: SART – Tilinpäätösanalyysi- ja raportointisovellus vuokrataloille (pdf, på finska)

Nyckeltal för utvecklande av verksamheten

Användarna får med hjälp av nyckeltalen en omfattande bild av samfundets ekonomiska situation och bostädernas nyttjandegrad. Med finansieringskalkylen kan samfunden följa upp utvecklingen av sin ekonomi på årsnivå. SART lämpar sig för ledning, styrelsearbete, budgetering, revision, styrning av ägarpolitiken och bokslutsanalys i hyreshussamfund. Det egna samfundets nyckeltal kan direkt utnyttjas till exempel i årsberättelsen, på bolagsstämman eller i samband med boendedemokrati.

Utöver de egna nyckeltalen får användarna dessutom från SART-tjänsten jämförelsetal för motsvarande samfund. Man kan bilda olika jämförelsegrupper utifrån bl.a. område, storlek, läge, samfundsform och användningssyfte. Uppgifterna kan utnyttjas vid utvärdering och utveckling av den egna verksamheten. Andra användare kan ändå inte få fram specificerade uppgifter om ditt samfund.

Hyreshussamfundet för årligen in uppgifter i tjänsten på en lätthanterlig blankett, bl.a. uppgifter om samfund, resultaträkning, balansräkning, budget, förbrukning och tomma lägenheter. SART-tjänsten är ett säkert datasystem för informationsöverföring mellan hyreshussamfunden och myndigheterna.

Någonting att fråga?

SART-kundtjänsten bistår vid frågor som berör tjänsten vardagar kl. 10.00-15.00.

Datainnehåll och nyckeltal:
sart(at)valtiokonttori.fi
tfn 0295 50 3015

Tekniskt stöd:
sart(at)logica.com
tel. 010 302 4788

Publicerad 10.9.2013 kl. 3.00 , uppdaterad 31.8.2018 kl. 13.13
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan