Konverteringsborgen

Statskontoret kan på basen av låntagarens ansökan besluta om beviljande av fyllnadsborgen (konverteringsborgen)  för lån som används för återbetalning av aravalån till staten. Lån som beviljats låntagaren kan godkännas som borgenslån, om Statskontoret anser att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att återbetala borgenslånet. Vid bedömningen av tillräckliga förutsättningar beaktas ägarens betalningsförmåga, yrkeskunskap och tidigare verksamhet, var låneobjektet är beläget och andra motsvarande faktorer.

Som borgenslån kan godkännas ett lån vars

  • belopp uppgår till högst det återstående kapitalet på det aravalån som skall återbetalas
  • lånevillkor är skäliga jämfört med lånevillkoren för lån som allmänt beviljas för motsvarande ändamål
  • belopp är i euro

Borgenslånet skall ha en av Statskontoret godkänd säkerhet.

Låntagaren skall med borgenslånet återbetala till staten hela aravalånet i en rat

Borgenstid

Borgenstiden kan vara högst 10 år längre än den återstående lånetiden för det aravalån som skall återbetalas. Såsom lånetid för aravalån som återbetalas i form av årsavgifter (annuiteter) beaktas 40 år.

Borgensavgift

Av låntagaren uppbärs åt staten en borgensavgift av engångsnatur som är 0,5 % av det beviljade borgenslånets kapital.

Aravabegränsningar

Aravabegränsningarna fortsätter att gälla såsom tidigare. Om borgenstiden överskrider den tid som aravabegränsningarna gäller, är det en tilläggsförutsättning att bostäderna fortbestår såsom hyresbostäder hela borgenstiden.

Utvecklingsplan för kommunens hyresbostäder

Om det i kommunen har uppgjorts en plan på lång sikt för utvecklandet av bostadsbeståndet och bostadsförhållandena, ber vi att den fogas som bilaga till ansökan.

PDF Utvecklingsplan för kommunens hyresbostäder (pdf)

Ansökningstid

Tiden för ansökan är fortlöpande.

Tilläggsuppgifter

Ansökningsdirektiv: Statens fyllnadsborgen för återbetalning av aravalån (pdf)
Blankett: Statens fyllnadsborgen för konvertering av aravalån (pdf)

Bilaga 1: Finansieringskalkyl (pdf)
Bilaga 2: Förteckning över objekten (pdf)

Publicerad 4.12.2012 kl. 10.50 , uppdaterad 19.3.2018 kl. 13.43
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan