Aravalån till samfund

Statskontoret förvaltar aravalån som beviljats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och aravalån som beviljats av kommunerna. Lånen har beviljats av medel i bostadsfonden som är en fond som inte omfattas av statsbudgeten.

Statskontoret ansvarar för de åtgärder som vidtas efter lånebeslutet, bl.a. skötsel av lånens betalningsrörelse, förvaring av säkerheter samt bevakning och inkassering av fordringar. Statskontoret ansvarar även för åtgärder vid sanering av aravasamfunds ekonomi.

Nya lån beviljas inte längre. Statens stöd för boende styrs numera genom räntestöd och borgen.

Aravalån har beviljats under åren 1949–2007 till kommuner, andra offentliga samfund, allmännyttiga bostadssamfund som utses av ARA eller till aktiebolag som ägs av samfunden.

Merparten av de hyresbostäder som beviljats aravalån ägs av kommunerna.

Ytterligare information om långivningsformer, lånevillkor och begränsningar finns på miljöministeriets produktkort.

Statistik >

Kundtjänst: tfn 0295 50 2520 vardagar kl. 10.00–15.00.

Kontaktuppgifter >

Låneintyg

Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån. Intygen är avgiftsbelagda och priserna finns på prislistan nedan.

PDF Prislista för tjänster

Beställningar kan skickas per e-post till adressen luottopalvelu(at)statskontoret.fi.

Publicerad 10.9.2013 kl. 2.00 , uppdaterad 31.8.2018 kl. 13.13
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan