Aravalån till privatpersoner

Aravalån har beviljats för byggande, anskaffning, grundlig renovering och ombyggnad av egnahemshus samt för anskaffning av aktielägenhet.

Nya personliga aravalån har inte beviljats efter år 1996 (med undantag av inlösningslån för hyresbostäder som finansierats med statslån). Ett personligt aravalån kan överföras till en ny ägare i samband med köp.

För personliga aravalån gäller ett s.k. dubbelt skuldförhållande. Statskontoret sköter indrivningen av lånen hos kommunerna och kommunen som har beviljat lånet ansvarar för åtgärder i anslutning till skuldförhållandet mellan kommunen och den enskilda låntagaren.

Lånevillkoren för personliga lån varierar beroende på lånets ändamål och tidpunkten för beviljandet. Amorteringarna och räntorna på lån som beviljats olika år fastställs enligt gällande bestämmelser.

Kommunbrev >

Kommunbreven innehåller aktuell information om personliga aravalån.

Statistik >

Kundtjänst: tfn 0295 50 2520 vardagar kl. 10.00–15.00.

Kontaktuppgifter >

Information om lånen:

Lån med fasta villkor
Grundförbättringslån av understödstyp
Årsavgiftslån
KS-lån som beviljats år 1996

Publicerad 10.9.2013 kl. 4.00 , uppdaterad 31.8.2018 kl. 13.11
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter