Lån, borgen och räntestöd

Statskontoret förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som har beviljats av andra statliga organisationer. Statskontoret ansvarar för uppgifter efter lånebeslutet, bland annat för utbetalning och indrivning av lån och förvaltning av säkerheter. I Statskontorets uppgifter ingår också rättslig indrivning, statens borgenärsuppgifter vid konkurser, skuldsaneringar och företagssaneringar samt riskhantering i anslutning till kredit- och borgensstocken liksom åtgärder för saneringen av ekonomin i aravasamfund.

Kontaktuppgifter >
Statistik >

Publicerad 2.1.2013 kl. 9.55 , uppdaterad 31.3.2016 kl. 14.18
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Lånekundernas elektroniska tjänst
    

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter