Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
I fortsättningen ska endast kopior av handlingar som gäller arv sändas till Statskontoret Digitaliseringen av arvs- och testamentsärenden vid Statskontoret framskrider och vi inför elektronis...
Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format. Behandlinge...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter