Bankstrejk påverkar inte Statskontorets kunder 2017 (28.12.2017)  (28.12.2017)

Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut.

Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste tjänster. Det kan förkomma störningar i bankernas tjänster och dröjsmål med att avhjälpa dem.

Statskontoret informerar mer om frågan ifall strejken fortsätter i januari.

Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar, Medborgare, Samfund
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Stöd för personalledning, Stöd för ekonomistyrning, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 28.12.2017 kl. 12.52 , uppdaterad 28.12.2017 kl. 12.52 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter