Instruktioner

Ohjeet-ikoni

Testning

Är du intresserad av att testa sändningen av data i XBRL-format? Har du material i CSV-format redo?

Överföringstjänsten för ekonomisk information är redo att ta emot ekonomisk information både i XBRL- och CSV-format i testsyfte. Det material som sänds behöver inte vara omfattande och det behöver inte vara sanningsenligt. Det kan vara t.ex. kommunens balans, resultat- eller finansieringskalkyl.

Vi har skapat en webbsida där ni kan sända in testmaterialet. Anvisningar och länken till webbsidan för insändning av material (på finska). 

Testmaterialet skickas in via gränssnittet. Beskrivning av REST-gränssnittet och anvisningar. 

Instruktion till testare av informationstjänsten

Ytterligare information: kuntadata@valtiokonttori.fi

Kommuninformationslotsen

Kommuninformationslotsen hjälper kommunerna genomföra reformen av den ekonomiska informationen.

I kommuninformationslotsen:

  • finns informationen om reformen på ett och samma ställe,

  • erbjuds stöd av andra i samma situation,

  • kan du ställa frågor och få svar,

  • hittar du olika verksamhetsanvisningar och enhetliga modeller.

Kommuninformationslotsen >

En video om kommuninformationslotsen på YouTube >

Kommuninformationsprogrammet

Syftet med programmet för utveckling av statistikföring och informationsförsörjning i fråga om kommunernas ekonomiuppgifter (Kommuninformationsprogrammet) är att utveckla produktionen av och tillgången till sådana ekonomiuppgifter som gäller kommuner och samkommuner som behövs för planen för de offentliga finanserna, kommunekonomiprogrammet samt kommunernas eget beslutsfattande.

Kommuninformationsprogrammet >

Publicerad 14.12.2017 kl. 14.05 , uppdaterad 5.9.2018 kl. 14.43
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter