Försummelseavgifter

Statskontoret påför

  • försummelseavgiften till de arbetsgivare som har försummat arbetstagarens försäkringsplikt som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), läs mera >
  • försummelseavgiften till fordonets permanenta innehavare som har försummat att teckna en lagstadgad trafikförsäkring, läs mera >
Publicerad 31.3.2017 kl. 14.04 , uppdaterad 31.3.2017 kl. 16.32
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter