Veteraner Finland 100

Ersättningsslag av krigsinvalider och deras makor/makar/änkor/änklingar, läs mera > 

.

Till veteranen vad veteranen behöver

VK Suomi 100 virallinen sinipohjainen

Tack vare 100-årsjubileet för Finlands självständighet har anslaget för service som stöder frontveteranernas rehabilitering och hemmaboende höjts avsevärt. I regeringens budgetproposition 2017 till riksdagen har sammanlagt 41,2 miljoner euro för veteranrehabilitering reserverats. Största delen av anslaget kommer att anvisas för tjänster som stöder hemmaboende. Anslagen som anvisats för rehabilitering är på samma nivå som 2016.

Kommunerna eller samkommunerna ansvarar för användningen av anslagen.  Anslagen fördelas i förhållande till antalet frontveteraner som bor i kommunen. Rehabiliteringsanslagen betalas fyra gånger i året (i februari, maj, augusti och november) och anslagen för service som stöder hemmaboende en gång i året, i januari. Fpa skickar under januari till kommunerna namnlistor över frontveteranerna som bor i kommunerna.

Flexibiliteten i användningen av anslaget har ökats och målet är att kommunerna är proaktiva och använder anslagen effektivt och till fullt belopp för frontveteranernas behov.

Anvisning till kommunerna

Statskontoret har publicerat anvisningen Anordnande av rehabilitering för frontveteraner och tjänster som stöder frontveteranens boende i hemmet 2017 (pdf) >   

Hur får anslagen användas

Veteraanit Suomi100, kuntoutuksessa Veteraanit Suomi100, kotiapu

Rehabilitering

Stöd för hemmaboende

Vad får frontveteranen? Vad får frontveteranen?
  1. Institutionsrehabilitering / frontveteranen och maken
  2. Dagrehabilitering / frontveteranen och maken
  3. Öppen rehabilitering och fotvård / frontveteranen
  4. Hemrehabilitering / frontveteranen
  5. Stödd rehabilitering i hemmet: aktivering av frontveteranen, t.ex. uteliv, matlagning, kokning av äppelsylt och safter osv. 


T.ex. fotvård, eliminering av trösklar, installering av stödräcken, ramper i trappuppgångar, rengöring av rännor, ved, snöröjning, gräsklippning, städning, måltidstjänster, hjälp att bada, hårtvätt, klädvård, ärendetjänster, hemsjukvård, utfärder och stödd rehabilitering hemma.

Statskontoret anser det viktigt att kommunerna har en aktiv kontakt med frontveteranerna och erbjuder dem rehabiliteringstjänster i enlighet med deras behov, samt tjänster som stöder deras hemmaboende så att anslaget blir använt effektivt och till fullt belopp för frontveteranernas bästa. Tjänsterna ska i regel bygga på en kartläggning av servicebehovet. Det viktigaste är att beakta frontveteranens behov.

Se videon >

Bakgrundsuppgifter och huvudaktörer

Social- och hälsovårdsministeriet: Styrande myndighet
Statskontoret: Fördelningen av anslagen för rehabilitering av frontveteranerna och service som stöder hemmaboende
Fpa: Namnlistor över frontveteranerna som bor i kommunerna
Kommunerna: Användning av anslagen
 

Länkar:

Publicerad 26.1.2017 kl. 15.54 , uppdaterad 7.3.2017 kl. 14.54
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan