Vad ska jag göra efter att en trafikskada har skett?

Efter att skadan skett borde man kalla på polisen åtminstone då

  • det uppstått allvarliga personskador
  • ingendera parten medger sin skuld till skadan
  • flera fordon är inblandade
  • alkohol eller andra rusmedel haft en andel i skadan

Statens ämbetsverk/inrättning gör en skadeanmälan om skadan till Statskontoret då det statliga fordonet är skyldigt till en trafikskada som omfattar två motorfordon och då skadan har drabbat en person eller annan egendom än ett motorfordon.

På blanketten anges det egna fordonets och motpartens fordons uppgifter och ges en beskrivning av skadan. Om fordonet har skadat någon annan egendom än ett annat motorfordon, anges i punkten för motpartens fordon motsvarande uppgifter om den egendom som har skadats. Till skadeanmälan bifogas fotografier och eventuellt annat material som klarlägger skadan (polisanmälan mm.). Blanketten undertecknas av föraren samt av fordonets ägare eller innehavare.


 Publicerad 3.1.2013 kl. 10.39 , uppdaterad 23.12.2016 kl. 9.15 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan