Statskontorets PB-nummer ändras  (7.4.2017)

Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format.

Behandlingen av pappersdokument går snabbare om de skickas direkt till skanningsservicens postboxadresser. Behandlingen påbörjas snabbare och således får kunden också beslutet snabbare. Behandlingen av pappersdokument går snabbare om de skickas direkt till skanningsservicens postboxadresser. Behandlingen påbörjas snabbare och således får kunden också beslutet snabbare (undantaget avgiftsbefrielser samt ärenden gällande arv och testamenten, som har andra tidsfrister).

Följande ärendegrupper står först i tur och de nya numren tas i bruk genast:

Ärendehelhet  Ny postadress
Ärenden gällande olycksfall i arbetet

Statskontoret
PB 200 
00054 STATSKONTORET


Ärenden gällande olycksfall i militärtjänst 

Statskontoret
PB 250               
00054 STATSKONTORET

Ärenden gällande testamenten

Statskontoret
PB 300               
00054 STATSKONTORET

Arvsärenden 

Statskontoret
PB 350               
00054 STATSKONTORET

Ärenden gällande avgiftsbefrielser

Statskontoret
PB 400               
00054 STATSKONTORET

Andra ersättningsslag (brottsskador, trafikskador, oskyldigt häktade, ersättningar som grundar sig på statens ansvar osv.) använder även i fortsättningen adressen PB 50, 00054 Statskontoret.

Dokument gällande krigsskador och veteranärenden skickas tills vidare till adressen PB 60, 00054 Statskontoret.

Dokument gällande andra ärendegrupper skickas till adressen PB 14, 00054 Statskontoret.

Tilläggsuppgifter:

Statskontorets Registrator
tfn 0295 50 3000
registrator (at) statskontoret.fi

Målgrupp: Allt

Publicerad 7.4.2017 kl. 13.01 , uppdaterad 7.4.2017 kl. 13.01 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan