Trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten till Trafikförsäkringscentralen fr.o.m. 1.1.2017

Statskontoret ersätter inte de trafikskador som är orsakade av fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten om skadan har hänt 1.1.2017 eller efter det. Enligt den nya trafikförsäkringslagen (460/2017 § 43) behandlar Trafikförsäkringscentralen dessa skador. Statskontoret behandlar fortfarande de skador som har hänt före 1.1.2017.

Läs mera om den nya trafikförsäkringslagen >

Information om de trafikskador som Statskontoret ersätter

Sedan 11.6.2007 har Statskontoret ersatt trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) § 10 a. Försäkringsskyldigheten gäller inte fordon som inte betraktas som motorfordon i trafikförsäkringsförordningen (324/1959). Sådana fordon är

  • ett motorredskap eller en traktor vars konstruktiva hastighet är högst 15 km/h, förutsatt att motorredskapet eller traktorn inte behöver registreras
  • en skördetröska eller något annat motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning av skörd fordon och som är befriat från registrering
  • en släpvagn, släpsläde eller släpanordning som befriats från registrering
  • ett sådant motorförsett fordon som är avsett att framföras av barn och som på grund av sin konstruktion eller utrustning inte kan registreras.

Om ett fordon måste registreras enligt fordonslagen, ska det alltid ha en trafikförsäkring. Ytterligare information om registreringsskyldigheten får du från Trafi > och om försäkringsskyldigheten från försäkringsbolagen eller Trafikförsäkringscentralen >

Trafikförsäkringscentralen har  rekommenderat, att fordon inte trafikförsäkras om de på grund av sin konstruktion eller sitt användningsändamål är avsedda att framföras endast av barn, såvida de med avseende på utrustningen eller konstruktionen inte kan registreras och deras konstruktiva hastighet inte överstiger 25 km/h.

Statskontoret betalar ersättning för skador orsakade av fordon som är befriat från försäkringsskyldigheten, om fordonets hemort finns i Finland och skadan har skett i Finland. Statskontorets ansvar för skadan är i princip detsamma som ett försäkringsbolags ansvar för skada orsakad av ett trafikförsäkrat fordon.

Om ett fordon inte hade en lagstadgad trafikförsäkring (försummelse att försäkra fordonet), betalas ersättning för trafikskada som fordonet har orsakat av Tarfikförsäkringscentralen . Närmare information: Trafikförsäkringscentralen

Publicerad 21.12.2012 kl. 16.07 , uppdaterad 23.12.2016 kl. 10.12
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan