Ersättning för sakskada

Ett skadat fordon och vid behov även annan egendom skall granskas av en bilskadeinspektör som försäkringsbolaget godkänt. För Statskontorets räkning görs skadeinspektionerna av Finlands Skadeinspektion SVT Ab.

När ett motorfordon skadats vid ett trafikskadefall kan ersättning betalas för:

  • fordonets reparationskostnader
  • engångsersättning enligt på fordonets värde eller reparationskostnaderna
  • inlösningsersättning enligt fordonets gängse värde, varvid fordonet övergår i Statskontorets ägo
  • bärgningskostnader från skadeplatsen

Dessutom betalas en stilleståndsersättning eller en ersättning för en ersättande bil för stilleståndstiden.

Användningen av ersättande bil ersätts endast om användningen av bilen är tillräckligt motiverad och nödvändig i arbetet eller näringsverksamheten eller om billösheten i övrigt orsakar oskäligt förfång. I regel uppgår ersättningen till 94 % av kostnaderna för en ersättande bil som motsvarar den egna bilen. Hyreskostnaderna för ett fordon som har skaffats i stället för ett serviceleasingfordon betalas till fullt belopp.

Om man vill ha ersättning för användningen av ersättande bil skall man tillställa Statskontoret en utredning över användningsbehovet av bilen på blankett.

Vad gäller andra sakskador ersätts antingen reparationskostnaderna för föremålet eller dess värde samt eventuella andra förluster som beror på skadan.

Statskontoret ersätter även renägare de skador som statens fordon åsamkat renar. 

Fordonsreparatören eller annan serviceleverantör kan även sända fakturan direkt till Statskontoret efter att Statskontoret beviljat erforderligt tillstånd. Till övriga delar kan man ansöka om ersättning för sakskada med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett.

Skadan ersätts enligt gällande bestämmelser och normer även i fall att den sökande inte krävt en viss ersättning eller krävt mindre ersättning än vad normerna skulle förutsätta.

Läs mer: Trafikskadenämnden

Publicerad 21.12.2012 kl. 15.32 , uppdaterad 14.1.2013 kl. 10.37
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan