Ersättning för personskada

Alla som lidit skada i en trafikolycka, även de som är skyldiga till skadan, är berättigade till ersättning för personskador.

I trafikförsäkringslagen stadgas när de betalda ersättningarna kan nedsättas eller förvägras helt och hållet.

Sedvanliga ersättningar för personskador är:

  • sjukvårdskostnader
  • inkomstförlust under tiden för arbetsoförmögenheten
  • invaliditetspension
  • rehabiliteringskostnader
  • tillfälligt men
  • bestående men och
  • bestående kosmetiskt men
  • vårdbidrag och höjda hemvårdskostnader
  • beklädnadstillägg


Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och andra därtill hörande kostnader till ett skäligt belopp. De som har rätt till underhåll eller som annars försörjts av den omkomne kan få ersättning för förlust av underhåll.

För trafikskada som skett i arbetet eller under en arbetsresa söks ersättning först hos det olycksfallsförsäkringsbolag, där arbetsgivaren till den skadelidande försäkrat sina anställda.

 

Publicerad 18.12.2012 kl. 17.05 , uppdaterad 23.12.2016 kl. 9.18
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan