Trafikskador

Statskontoret handhar ersättningsverksamheten för skador som orsakats av statliga motorfordon vid användning i trafiken. En trafikskada som ett statsägt fordon eller fordon i statens besittning (också leasing) har orsakat ersätts av statsmedel, som om staten försäkrat fordonet. Statens fordon behöver således inte ha en särskild trafikförsäkring.

Trafikskador som har orsakats av s.k. fordon som är befriade från försäkringsplikten (t.ex. tröskmaskiner och vissa arbetsmaskiner) behandlas i Trafikförsäkringscentralen >  fr.o.m 1.1.2017. Statskontoret ersätter trafikskador som har hänt före detta.

Vad ska jag göra efter när skadan har skett?
Fordon som är berfriad från försäkringsplikten > 

Ersättning för personskada > 
Ersättning för sakskada > 
Blanketter > 
Närmare uppgifter till statens ämbetsverk och inrättningar > 

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–15.30 tfn 0295 50 2777
KP sähköposti ikoni Sänd e-post till trafikskador (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten
KP ikoni faksi Sänd fax till nummer 0295 50 3085

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13
00530 Helsingfors

Postadress/Faktureringsadress:
Statskontoret/Trafikskador
PB 50
00054 Statskontoret

Statskontorets FO-numret 0245440-1

Publicerad 21.12.2012 kl. 10.55 , uppdaterad 15.12.2017 kl. 14.33
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan