Olycksfall i krishanteringsuppdrag

KP_Rauhanturvaajien_sivu_KUVA

Om du skadar dig eller insjuknar under ditt militärt eller civilt krishanterinsuppdrag ansvarar Statskontoret för vårdkostnader, ersättning av inkomstbortfall och för andra lagenliga ersättningar efter att uppdraget avslutats. Du har rätt till ersättningar utbetalade av Statskontoret om ditt fall uppfyller villkoren i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag. Statskontoret ordnar inte din vård och skriver inte remisser för vård.

Så här ansöker du om ersättning från Statskontoret

För att få ersättning ska du göra en ansökan till Statskontoret. Gör så här:

1. Gör en ansökan till Statskontoret via den här länken:

Anmälan om militärt olycksfall

2. Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-meddelanden är ett informationssäkert sätt att sköta kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten. När du användar Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att sköta dina ärenden hos Statskontoret. Via Suomi.fi-meddelanden kan du vara i kontakt med Statskontorets kundtjänst.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden >

Minneslista

  • Skaffa ett sjukintyg om du inte kan gå på jobb eller studera.
  • Lägg märke till att du kan få ersättning av Statskontoret först efter att din militärtjänst är avslutad.

Du får också stöd för att klara dig psykiskt

Om du efter att du blivit hemförlovad upplever att du behöver stöd för psykiska symptom, stress eller anpassningssvårigheter, gör så här:

Tjänster för psykiskt stöd

Hur sköts handläggningen av ersättningen vid Statskontoret?

När Statskontoret tagit emot din ansökan ber vi om en kopia av din tjänstgöringsförbindelse från Björneborgs Brigad och vid behov också din sjukjournal från den tiden då du arbetade med krishanteringsuppdrag. Efter det handlägger Statskontoret din ansökan och gör ett ersättningsbeslut.

Läs här ett fiktivt exempel på hurdana skador en fredsbevarare kan få och hur handläggningen av ersättningen sköts vid Statskontoret:

Fallet Lars Löjtnant

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–12.00 tfn 0295 50 3080
KP sähköposti ikoni Sänd e-post skador.militarolyckor (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten 

Telefonsamtal bandas, läs mera >

Publicerad 16.2.2015 kl. 15.15 , uppdaterad 6.7.2018 kl. 14.19
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan