Förmåner till krigsinvalider och veteraner - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Vi önskar alla en glad självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna! Statskontoret och Statskontorets personal
Statskontoret har konkurrensutsatt vård- och rehabiliteringstjänsterna för krigsinvalider samt institutionsrehabiliteringen för krigsveteraner för åren 2018–2022. Ett centralt mål med konkurrensutsät...