Statskontorets minimikrav på dygnetruntvård av krigsinvalider

Statskontoret har konkurrensutsatt vårdservicen för krigsinvaliderna från 2018 till 2022. Förutsättningarna att bli vald var bl.a. att serviceproducenten och den erbjudna servicen i sin helhet fyller de minimikrav som Statskontoret ställt.

Minimikraven för dygnetruntvård hittas i bilagan. Kvalitetskraven är i kraft, då krigsinvaliden

  • är i dygnetruntvård som ersätts av Statskontoret
  • vårdas hos en serviceproducent i enlighet med ramavtalet

 
Minimikraven är konstruerade i en mångprofessionell arbetsgrupp på hösten 2016. Kunderna definieras enligt funktionsduglighetsklass efter en kartläggning av servicebehovet. En del av kvalitetsminimikraven gäller alla funktionsduglighetsklasser, medan andra gäller endast vissa funktionsduglighetsklasser. Alla serviceproducenter erbjuder inte dygnetruntvård för dem som är i specialklass och terminalvård. De serviceproducenter som är med i ramavtalet hittas här >

Statskontoret har behörighet att övervaka vårdkvaliteten endast av dess egna kunder på de vårdanstalter som hör till ramavtalet.

Statskontorets krav gäller inte vård som konkurrensutsatts av andra

Kvalitetskraven utsatta av Statskontoret gäller ej då krigsinvalidens vård inte är konkurrensutsatt av Statskontoret. På grund av detta gäller kvalitetskraven inte vården då krigsinvaliden är

  • i kommunal anstaltsvård som ersätts av Statskontoret
  • I serviceboende på egen bekostnad eller som kommunen ersatt även om Statskontoret ersätter t.ex. kundens måltids- eller städservice.

Minimikrav > 

Krav för dygnetruntvård > 

Krav för dygnetruntvård, specialklass > 

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 11.2.2019 kl. 9.12 , uppdaterad 11.2.2019 kl. 9.12 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan