Rehabilitering av personer som har tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig

Möjligheten att få rehabilitering gäller följande personer (Lag 1039/97):

  1. Personer som av Krigsarkivet har fått intyg över sin tjänst i vissa uppgifter i anslutning till Finlands krig.
    Obs! Detta intyg utfärdas inte längre av Krigsarkivet.
  2. Personer som under krigen 1939–1945 har varit utländska frivilliga och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och som bor antingen i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område,
  3. De som har deltagit i evakueringen av boskap från krigsområdet och som har beviljats rehabiliteringsrätt av Statskontoret
  4. Personer som har drabbats av sovjetiska partisanangrepp och som av denna anledning beviljats engångsersättning eller rehabiliteringsrätt av Statskontoret.

OBS! Rehabiliteringsrätt för personer som har deltagit i evakuering av boskap och personer som har drabbats av partisanangrepp skulle sökas hos Statskontoret före 31.12.2006.

Rehabilitering kan beviljas till en sökande som anses vara i behov av sådan. Institutionsrehabilitering kan efter prövning av Statskontoret även delas med den berättigades maka/make. Betalningsförbindelser för rehabilitering ges dock bara inom ramen för det årliga anslaget för detta ändamål.

Begränsningar av rehabiliteringsrätten

Den som har rätt till rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), militärskadelagen (404/1948), trafikförsäkringslagen (460/2016), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller någon annan motsvarande tidigare lag, kan inte få rehabilitering enligt denna lag.

Ansökan om rehabilitering

De som av Krigsarkivet har fått ett intyg över sin krigstida tjänst har redan rätt till rehabilitering, och samma gäller för utländska frivilliga och personer som har fått intyg av Statskontoret om sin ställning som partisanoffer. (Obs! Intyg kan inte längre begäras av Krigsarkivet.)

De som har deltagit i boskapsevakuering och de partisanoffer som inte har sökt engångsersättning, skulle ansöka om rehabiliteringsrätt hos Statskontoret före 31.12.2006. Rehabiliteringsrätt beviljas inte efter denna tidpunkt.

Hur gör jag för att ansöka om rehabilitering?

De som har beviljats rehabiliteringsrätt kan göra en ansökan om rehabilitering genom att till Statskontoret skicka följande rehabiliteringsansökan med ett bifogat läkarutlåtande. Ersättning ges inte för kostnaderna för att skaffa ett läkarutlåtande.

De som får rehabilitering har rätt till institutionsrehabilitering, öppen rehabilitering eller dagrehabilitering. Kriterierna för valet av dem som får rehabilitering, hur rehabiliteringen ges, dess innehåll och omfattning är samma som för rehabiliteringen av frontveteraner (L 1184/1988).

Ansökningsblankett för rehabilitering av specialgrupper >

Blankletter för ansökan om rehabiliteringsrätt samt för ansökan om rehabilitering finns hos Statskontoret, hälsocentralerna och de kommunala serviceställen som sköter veteranrehabiliteringsärenden.

Frågor om rehabilitering: Statskontoret, tfn 0295 50 3070

Publicerad 14.12.2012 kl. 14.06 , uppdaterad 5.1.2018 kl. 10.06
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan