Rehabilitering av frontveteraner som bor utomlands

Länkarna till ämnen på denna sida:

Ansökan om rehabilitering, frontveteran >
Rehabiliteringsformer >
Rehabilitering av frontveteraner som bor utomlands och deras makor/makar >
Ansökan om rehabilitering, maka/make >
Resekostnader >
Var ansöker man om ersättning? >

Frontveteraner som bor utomlands kan få rehabilitering antingen i sitt bosättningsland eller i Finland. I Finland kan rehabiliteringen dock ges endast om veteranens hälsotillstånd är sådant att personen kan resa till landet.

Institutionsrehabilitering kan ges i Estland i Pärnu och i Kanada i Sudbury.

Dagrehabilitering kan ges i Kanada i Sudbury.

Även öppen rehabilitering (t.ex. fysikalisk vård) kan ges i invalidens bosättningsland.

Ansökan om rehabilitering, frontveteran

Frontveteraner som inte är fast bosatta i Finland ska skicka en ansökan till Statskontoret på följande blankett:

Ansökningsblankett för rehabilitering av en frontveteran som bor utomlands >

Rehabiliteringsformer

Frontveteraner som bor utomlands kan varje kalenderår beviljas institutionsrehabilitering enligt följande:

Institutionsrehabilitering (funktionsduglighetsklass III) högst 10 dygn per kalenderår
Institutionsrehabilitering för frontveteran med en skada eller en sjukdom som sänker funktionsförmågan (funktionsduglighetsklass I eller II) 2–4 veckor per kalenderår, om detta är ändamålsenligt med tanke på målen med rehabiliteringen

Öppen rehabilitering kan ges frontveteraner enligt följande:

dagrehabilitering högst 10 dagar per kalenderår
annan öppen rehabilitering högst 20 behandlingstillfällen per kalenderår

Om frontveteranen har en skada eller sjukdom som sänker funktionsförmågan, kan Statskontoret bevilja:

dagrehabilitering högst 20 dagar per kalenderår
annan öppen rehabilitering högst 30 behandlingstillfällen per kalenderår

Öppen rehabilitering kan ges t.ex. enligt följande:

  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass III:
    öppen rehabilitering i 2 serier på 10 behandlingstillfällen (2 x 10)
  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass I eller II:
    Öppen vård i serier på 3 x 10 eller 2 x 15 behandlingstillfällen

Rehabiliteringsperiodernas längder bestäms i förordningen om rehabilitering av frontveteraner.

Rehabilitering av frontveteraner som bor utomlands och deras makor/makar

Utomlands bosatta frontveteraner och deras makor/makar kan få institutionsrehabilitering i det land där de bor.

Likaså kan utomlands bosatta frontveteraner få öppen rehabilitering (t.ex. fysikalisk vård). Makorna/makarna har inte rätt till öppen rehabilitering och dagrehabilitering. Institutionsrehabilitering kan ges i Australien i Brisbane, i Estland i Pärnu, i Sverige i Stockholm, i Kanada i British Columbia och i Sudbury. Makan/maken till en frontveteran tillsammans med sin make/maka kan delta i institutionsrehabilitering på samma institution enligt följande:

Maka/make till en frontveteran i funktionsduglighetsklass III samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdinstitution som frontveteranen, högst 7 dygn
Maka/make till en frontveteran i funktionsduglighetsklass I eller II samtidigt, i samma rehabiliterings- och vårdinstitution som frontveteranen, högst 14 dygn

Ansökan om rehabilitering, maka/make

Rehabilitering ska sökas hos Statskontoret på följande blankett:

Ansökningsblankett för rehabilitering av frontveteran och maka/make >

Resekostnader

Folkpensionsanstalten ersätter resekostnaderna till och från rehabiliteringen enligt det billigaste resesättet. Tur- och returresorna från utlandet kan betalas genast när rehabiliteringen har avslutats, om frontveteranen ger en tillräckig utredning över resekostnaderna (t.ex. resebiljetten tur-retur). Ersättningen betalas på det sätt som Folkpensionsanstalten bestämmer, antingen kontant eller på ett angivet bankkonto.

Var ansöker man om ersättning?

Utomlands bosatta veteraner som har varit på rehabilitering i Finland kan begära reseersättning på vilken som helst av Folkpensionsanstaltens byråer. De veteraner som har varit på rehabilitering utomlands ska skicka en ansökan om återbäring av resekostnaderna till Folkpensionsanstaltens byrå i Karis.

Reseräkningarna ska skickas till adressen:
Folkpensionsanstalten i Karis, PB 44, FIN-10301 KARIS, Finland.

Publicerad 14.12.2012 kl. 13.46 , uppdaterad 18.1.2013 kl. 12.58
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan