Frontunderstöd till utländska frivilliga frontveteraner

Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän stadgas årligen. 

Frontunderstöd kan beviljas till en utländsk frivillig frontsoldat som

  • frivilligt har deltagit på Finlands sida i Finlands krig och som
  • är fast bosatt i Ryssland, Estland eller på annat håll i f.d. Sovjetunionen och lever i en svår ekonomisk situation.

Frontunderstödet kan också beviljas till:

Frontunderstödet kan också beviljas till frivilliga som inte har ansökt om frontsoldattecknet för utländska frivilliga, men som uppfyller kraven för beviljande av detta tecken.

Understödets belopp

Understödet år 2019 är en engångsersättning på 2 000 euro.

Ansökning

Ansökan om frontunderstöd kan göras hos Statskontoret på följande blankett:

Ansökningsblankett för frontunderstöd till frivilliga som bor i Finland (på finska) (pdf) > 
Ansökningsblankett för frontunderstöd till utlänningar (på finska och estniska) (pdf) > 

Ansökan om understödet ska göras före utgången av år 2019.

Publicerad 14.12.2012 kl. 14.14 , uppdaterad 3.1.2019 kl. 11.05
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan