Ansökan om ersättning

Ersättning för krigsinvalider ska sökas skriftligen hos Statskontoret.

Ett ersättningsärende kan anhängiggöras genom att lämna in en ansökan om ärendet eller en fritt formulerad ansökan till Statskontoret. Utifrån ansökan avgör Statskontoret vilka skador och sjukdomar som berättigar till ersättning.

De färdiga blanketterna finns under följande länk:
Ansökningsblanketter för militärskade- och veteranärenden >

Undantaget från detta är de social- och hälsovårdstjänster för invalider som kommunerna ordnar och som de kommunala myndigheterna beviljar. I samband med varje ersättningsslag anges det varifrån den berörda ersättningen ska sökas.

Var får jag handledning och rådgivning?

Statskontoret ger handledning och rådgivning om hur man gör en ansökan, tfn 0295 50 3070

Anvisningar ges också av Krigsinvalidernas Brödraförbunds lokalavdelningar, distriktsbyråer och centralbyråer samt de brödra- och sjukhem som tillhandahåller rådgivningsservice.

På dessa ställen finns också ansökningsblanketter.

Publicerad 13.12.2012 kl. 10.58 , uppdaterad 11.9.2013 kl. 13.59
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan