Ersättningar till krigsinvalider

Med stöd av militärskadelagen ersätts:

Militärskadeersättningar utbetalas till krigsinvalider och andra personer som har skadats eller insjuknat i värnplikten före 1.1.1991 med stöd av militärskadelagen.

Därtill har krigsfångar möjlighet att få ersättning för sådan sjukdom och skada, som uppenbart har samband med exceptionell fallenhet eller mottaglighet som har ådragits under krigsfångenskapen.

Efter att en ersättningstagare har avlidit betalar Statskontoret under vissa förutsättningar begravningshjälp till den avlidnes dödsbo samt försörjningspension till änkan/änklingen och barnen. Läs mera om begravningshjälp >

Personer som lever i ett registrerat parförhållande med en ersättningsberättigad jämställs med en äkta maka/make från 1.3.2002.

Militärskadeersättningarna är skattefria.

Publicerad 13.12.2012 kl. 10.47 , uppdaterad 19.1.2017 kl. 15.19
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan