Ersättningar till kommunerna

Till kommunerna utbetalar vi ersättning för de kostnader som har uppkommit med anledning av service i hemmet, boendeservice, stöd för närståendevård, öppen rehabilitering samt anstaltsvård.

Förutsättningen för stödet är

  • invaliditetsgrad på minst 10 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat på grund av krig under 1939-1945
  • invaliditetsgrad på minst 20 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat under värnpliktstid eller i FN-tjänsten före år 1991.

Ytterligare information om ersättningen till kommunerna:

Ersättningar till kommunerna för deras tjänster för krigsinvalider > 
Anvisningar om rehabilitering av frontveteraner för kommunerna >

Kontaktuppgifter:

sove.info (at) statskontoret.fi

Militärskadeärenden

- Kundtjänsten, 9.00–12.00, tfn 0295 50 3070, fax 0295 50 3065
- Rehabilitering för specialgrupper och frontveteraner som bor utomlands; begravningshjälp och försörjningspension till krigsinvalider, tfn 0295 50 3258

Statskontoret
Skadeersättningar
PB 60
00054 STATSKONTORET

Besöksadress: Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors

Publicerad 13.12.2012 kl. 12.31 , uppdaterad 3.1.2019 kl. 11.11
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan