Anvisningar till rehabiliteringsanläggningarna

Statskontoret samlar av alla sina avtalskunder ihop uppgifterna om antalet vårddygn och vårdbesök på en standardiserad Excel-blankett. Uppgifterna ska sändas in till Statskontoret per e-post. När antalet vårddygn och vårdbesök meddelas får endast i fråga varande blankett användas. I början av året tillsänds serviceproducenterna ett sammandrag över föregående års vårddygn, som ska godkännas och undertecknas av en sådan person hos serviceproducenten som har befogenhet att göra detta.

Antalet vårddygn och vårdbesök som debiteras kommunerna, samkommunerna och Statskontoret ska stämma överens med antalet i blanketten för anmälan om vårddygn. Statskontorets auditörer kommer också att fästa uppmärksamhet vid riktigheten hos faktureringen i förhållande till antalet anmälda vårddygn.

Anmälan om vårddygn och vårdbesök till Statskontoret >
Blankett för statistikföring > 
Statistikföring av realiserade vårddygn och vårdbesök >
Postningsanvisning >

Publicerad 16.1.2013 kl. 9.43 , uppdaterad 30.1.2014 kl. 14.11
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan