Förmåner till krigsinvalider och veteraner

Veteraani

Stöd för krigsinvaliders och veteraners vardag

Statskontoret beviljar och utbetalar ersättningar enligt militärskadelagen till personer

  • som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig samt
  • till deras makor/makar, änkor/änklingar eller andra anhöriga, och
  • före året 1991 under tjänsgöringstiden eller FN-tjänsten skadade.

Därtill ersätter vi de kostnader som uppkommer för kommunerna med anledning av hemservice, boendeservice, stöd för närståendevård samt öppen rehabilitering och institutionsvård för krigsinvalider.

Ersättningar till krigsinvalider:
Ersättningsslag >
Ansökan om ersättning >
Sökande av ändring i beslut >

Förmåner till frontveteraner och specialgrupper:
Rehabilitering av frontveteraner som bor i Finland >
Rehabilitering av frontveteraner som bor utomlands >
Rehabilitering av personer som har tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig >
Frontunderstöd till utländska frivilliga frontveteraner >
Sökande av ändring >

Ersättningar till kommunerna >

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–12.00 tfn 0295 50 3070
KP sähköposti ikoni Sänd e-post sove.info (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten
KP ikoni faksi Sänd fax till nummer 0295 50 3065

Telefonsamtal bandas, läs mera >

Publicerad 13.12.2012 kl. 10.23 , uppdaterad 8.2.2018 kl. 10.41
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan