Statskontoret betalar ersättning till vissa civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget

Lagen om ersättningar till civilpersoner som internerades (det vill säga isolerades av staten) efter fortsättningskriget träder i kraft den 1 september 2014. Ersättning beviljas till finländare och personer med finländsk bakgrund samt till alla som inte hade fyllt 18 år vid tidpunkten för interneringen. Ersättningen beviljas av Statskontoret.

Ersättning kan beviljas till civilpersoner som internerades till följd av det vapenstilleståndsavtal som ingicks den 19 september 1944 och

som inte hade fyllt 18 år vid tidpunkten för interneringen eller
som hade eller hade haft finskt medborgarskap före den 19 september 1944 eller
vars förälder hade eller hade haft finskt medborgarskap före den 19 september 1944.

Den skattefria engångsersättningens belopp är 3 000 euro om interneringen pågick längre än en månad. Ersättningen till personer som var internerade kortare tid än en månad är 1 500 euro. Personer som var internerade i mindre än tre dygn har inte rätt till ersättning.

Ersättning kan ansökas via Statskontoret från och med den 1 september 2014 och senast vid utgången av 2015. Försenade ansökningar prövas inte.

Statskontoret inhämtar de utredningar som behövs för handläggning av ansökan. Om den sökande har dokument som kan vara till hjälp vid utredningen, kan de bifogas till ansökan.

Blanketten och anvisningarna kan vid behov beställas från Statskontorets Skadeersättningstjänster, tfn 0295 50 3070, sove.info(at)valtiokonttori.fi. Statskontoret ger också mer information och hjälp med att fylla i ersättningsansökan.

Ersättningsansökan skickas till följande adress:

Statskontoret
Skadeersättningstjänster
PB 14
00054 Statskontoret

Länkar:
Ansökningsblankett
Lagen om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner (510/2014)
Justitieministeriets meddelande, publicerad 27.6.2014:
Lagen om ersättning till personer som internerades efter fortsättningskriget träder i kraft den 1 september

Publicerad 29.8.2014 kl. 9.30 , uppdaterad 29.8.2014 kl. 11.06
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan