Bankstrejk påverkar inte direct Statskontorets kunder  (3.1.2018)

Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar.

Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste tjänster. Det kan förekomma störningar i bankernas tjänster och dröjsmål med att avhjälpa dem.

Statskontoret informerar mer om frågan ifall strejken fortsätter.

Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar, Medborgare, Samfund
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Stöd för personalledning, Stöd för ekonomistyrning, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 3.1.2018 kl. 16.34 , uppdaterad 3.1.2018 kl. 16.38 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan