Yrkessjukdomar

Vad är en yrkessjukdom?

Enligt lagen om yrkessjukdomar är yrkessjukdom en sjukdom som sannolikt orsakats av arbetet huvudsakligen på grund av en fysikalisk, kemikalisk eller biologisk faktor. De vanligaste yrkessjukdomarna är hörselskador, exem och lungsjukdomar. Enligt lagen om yrkessjukdomar är även vissa smärttillstånd i de övre extremiteterna ersättningsberättigade.

Sökande av ersättning

Om man misstänker att en arbetstagares sjukdom är en yrkessjukdom uppmanas arbetstagaren i första hand att söka sig till företagsläkaren för vidare undersökningar.

I övrigt är förfarandet likadant som vid arbetsolyckor. Sökandet av ersättning hos Statskontoret inleds med anmälan om yrkessjukdom som görs av arbetsgivaren.

Publicerad 12.12.2012 kl. 17.38 , uppdaterad 23.10.2015 kl. 15.39
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan