Veckomotion/konditionsträning

Om du råkar ut för ett olycksfall i samband med veckomotion/konditionsträning som sker på arbetstid har du rätt till olycksfallsersättning. Villkoret för ersättning är att

  • upprätthållandet av den fysiska konditionen grundar sig på lag eller en myndighetsföreskrift
  • arbetsgivaren har godkänt veckomotionen/konditionsträningen

Till exempel polisers och yrkesmilitärers arbete är förenat med särskilda krav på den fysiska prestationsförmågan.

Olycksfall som inträffar i samband med veckomotion/konditionsträning är till exempel

  • i träningslokalen faller en vikt på en tå och tån krossas
  • vid konditionstestning går vristen ur led under ett Coopertest, då löparen stiger i en grop på banan.
     

Kärnprocess: Stöd för personalledning
Publicerad 16.12.2015 kl. 14.13 , uppdaterad 16.12.2015 kl. 14.13 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan