Sökande av ändring

Den som är misnöjd med ett beslut kan skriftligen överklaga det hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Där finns noggranna anvisningar för hur man anför besvär. Besväret riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men lämnas in till Statskontoret under besvärstiden. Besvärstiden är 30 dygn från det att du har fått kännedom om beslutet

Du kan söka ändring i besvärsnämndens för olycksfallsärenden beslut hos försäkringsdomstolen. Tiden för ändringssökandet och -förfarandet är de samma som då man anför besvär hos olycksfallsnämnden. Detta nämns i olycksfallsnämndens beslut där det även finns anvisningar. I vissa fall kan man med anledning av försäkringsdomstolens utslag söka besvärstillstånd hos högsta domstolen. I försäkringsdomstolens beslut finns anvisningar för detta förfarande.
 

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 12.12.2012 kl. 18.39 , uppdaterad 12.12.2012 kl. 18.39 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan