Olycksfallsombudsmannens egen sida

När en arbetstagare har råkat ut för ett olyckfall i arbetet eller har konstaterats ha en yrkessjukdom

Gör så här

 1. Ge den skadade ett Försäkringsintyg > och påminn honom eller henne om att öppna ett Medborgarkonto >
  Den skadade behöver försäkringsintyget när han eller hon söker vård för att slippa betala för vårdbesöket och så att fakturan kan skickas direkt till Statskontoret.
   
 2. Gör genast en anmälan om skadefallet elektroniskt (länk nedan).
  • Kom ihåg att fylla i den skadades telefonnummer och kontonummer.
  • Betalning av ersättning grundar sig alltid på de uppgifter som uppges om olycksfallet.
  • Det är i arbetsgivarens intresse och arbetstagarens rättighet att ärendet sköts så bra och snabbt som möjligt.
  • Fyll i ämbetsverkskoden i ansökan, så att skadan lagras rätt i det elektroniska systemet.

Se en instruktionsvideo (på finska) >

eller bekanta dej med nätskolans kurs (på finska) >

 1. Svara utan dröjsmål på en eventuell begäran om tilläggsutredning från Statskontoret.

Om vi är tvungna att be arbetsgivaren om en tilläggsutredning, hämta uppgifterna och sänd dem så snabbt som möjligt till Statskontoret.

Elektronisk anmälan om olycksfall/yrkessjukdom (på finska) >

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten, tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig. En omsorgsfullt ifylld ansökan kommer snabbare till handläggning.

Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

Statskontoret meddelar utan dröjsmål den skadade när hans eller hennes ärende har inletts och börjar utreda ärendet senast inom 7 vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från och med att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

Beslut som ges till arbetsgivaren

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar inskränker på arbetsgivarens rätt att få uppgifter om den skadades hälsotillstånd och om andra sekretessbelagda omständigheter. Arbetsgivaren meddelas ett beslut bara om betalning av ersättning för inkomstbortfall och om avslag i fråga om en sådan ersättning för den tid som arbetsgivaren har betalat lön till den skadade.

  Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
  KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–15.30 tfn 0295 50 2738
  KP sähköposti ikoni Sänd e-post: skador.arbetsolyckor (at) statskontoret.fi
  KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
  KP asiointitili ikoni Använd Medborgarkontot
  Publicerad 24.2.2016 kl. 12.14 , uppdaterad 25.11.2016 kl. 8.56
  Suomeksi   På svenska

  Till början av sidan