Olycksfall under studier

I egenskap av statens försäkringsinrättning handhar Statskontoret den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för studerande vid statens läroanstalter.

Studerande vid statliga skolor har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar även om de studerande inte har ett arbetsförhållande.

När har man rätt till ersättning?

Studerande har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

Se yrkessjukdom >

Vilka läroanstalter omfattas av ersättningen?

Olycksfallsersättning kan betalas till personer som studerar vid

  • en yrkesläroanstalt
  • en yrkeshögskola
  • en yrkesinriktad vuxenutbildning
  • ett universitet eller en annan högskola (olycksfall som har inträffat 1.1.2010 eller senare ersätts inte av Statskontoret)
  • ett gymnasium
  • en grundskola, fr.o.m. årskurs 7
  • en polisskola, ett brand- och räddningsinstitut, en grundläggande och fortsatt utbildning vid ett institut för åldringsvård och vid andra utbildningar som kan jämställas med dessa.

Vilka studier omfattas inte av ersättningen?

Ersättningsberättigade är inte studier vars syfte inte är att utbilda den studerande till ett yrke eller studier som uttryckligen är hobbybaserade. Exempel på sådana studier är t.ex. hobbybaserade kurser som ordnas av folkhögskolor, medborgarinstitut etc.

Ersättningen omfattar heller inte en olyckshändelse som sker i en statlig läroanstalt och som inte har inträffat i samband med en sådan praktisk undervisning som enligt den ovan nämnda lagen kan jämföras med arbete i anslutning till studier. Således ersätter Statskontoret inte olyckshändelser som har inträffat under teoriundervisning, matrasten eller övriga raster eller på sträckor på väg till eller från dessa.

Motion ses som en omständighet som kan jämföras med arbete för studerande inom sådana branscher där det i det framtida yrket enligt lag eller myndighetsbestämmelse ingår skyldighet att upprätthålla den fysiska konditionen.

Sökande av ersättning

  1. En studerande ska göra en anmälan om ett olycksfall till läroverkets olycksfallsombudsman eller till den ansvarige personen så fort som möjligt.
  2. När läroverket får information om studieolycksfallet, ger läroverkets olycksfallsombudsman eller den ansvarige personen ett försäkringsintyg till den skadade. Den behandlande läkaren, sjukhuset eller apoteket debiterar sjukvårdskostnaderna direkt från Statskontoret utifrån detta intyg.
  3. Läroverket är skyldigt att göra en anmälan om ett olycksfall till Statskontoret så fort som möjligt.

Ersättningen av yrkessjukdomar och förfarandet för att söka ändringar regleras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. 

Se arbetsolycksfall >

Publicerad 12.12.2012 kl. 18.08 , uppdaterad 14.9.2017 kl. 9.37
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan