Kundbetjäning per telefon

Statskontorets kundtjänst betjänar dig i ärenden gällande olycksfall i arbetet, militära olycksfall och olycksfallsskydd för fredsbevarare.

Vi bandar in samtalen som kommer till vår kundtjänst. Även de samtal som vi ringer till Statskontorets kunder bandas in. Den som betjänar kunden anger i början av samtalet att det bandas in.

De inspelade samtalen hjälper oss att bekräfta samtalet och förbättra vår service.

Inspelningen av samtal grundar sig på följande lagar:

Personuppgiftslagen 
Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
Lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Ytterligare information:

Dataombudsmannens byrås beslut; Inspelande av samtal

Kundtjänstens kontaktuppgifter:
Olycksfall i arbetet, tfn 0295 50 2738, e-post: skador.arbetsolyckor (at) statskontoret.fi
Militära och fredsbevarares olycksfall, tfn 0295 50 3060, e-post: skador.militarolyckor (at) statskontoret.fi
Brottsskador, tfn 0295 50 2736, e-post brottsskador (at) statskontoret.fi

Kundtjänstens öppettid:  9.00–12.00

Publicerad 2.6.2015 kl. 11.04 , uppdaterad 8.8.2018 kl. 15.17
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan