Centraliserad handling av läkemedelfakturering i olycksfall i arbetet och i militärtjänst upphör 31.12.2016  (18.10.2016)

Kunden får enligt nuvarande praxis läkemedlen som behövs till vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gratis från apoteket, då läkaren har markerat i receptet uppgifterna om arbetsgivaren och försäkringsbolaget.

Handlingen ändras från och med 1.1.2017. Efter detta kan apoteket ge läkemedlen kostnadsfritt till kunden, då kunden kan uppvisa en betalningsförbindelse från försäkringsbolaget.

Betalningsförbindelse

Kunden kan i förväg söka en betalningsförbindelse av de läkemedlen som ersätts från Statskontoret.

Då får kunden läkemedlen, som ordinerats av läkaren som nödvändig vård av skadan, gratis från apoteket enligt betalningsförbindelsen. Apoteket fakturerar läkemedlen direkt från Statskontoret, som är ansvarig att ersätta läkemedlen som framgår i betalningsförbindelsen till apoteket.

Om läkemedlet som ordinerats inte utbyts till ett förmånligare läkemedel som omfattas av referensprissystemet, hamnar kunden betala den andel som överstiger referenspriset. Apoteket kan endast fakturera läkemedelskostnader enligt referenspriset från Statskontoret. Andelen som överstiger referenspriset, kan betalas själv, om läkemedlet inte utbyts till ett förmånligare läkemedel enligt referensprissystemet.

Apoteket kan ge upp till tre månaders behandlingstid motsvarande mängd läkemedel i taget och nästa leverans upplåts först då den mängd som levererats tidigare har använts upp. Dessutom levereras läkemedlen i så förmånliga förpackningsstorlekar som möjligt.

Kunden kan be Statskontoret om betalningsförbindelse till läkemedlen med blankett >
eller per telefon 0295 50 2738.
Kunden skulle i förskott ta fram uppgifterna där det kommer fram form av skada, namn på läkemedlet, receptets datum och namn på läkaren som ordinerat receptet.

Ersättningen av läkemedlen som kunden betalat själv

Kunden kan också begära ersättning av läkemedlen som han/hon har betalat själv från ersättningstjänsten. Den färdiga blanketten finns på Statskontorets hemsida > eller direkt på Suomi.fis websida >

Skicka den ifyllda ansökan till e-postadressen skador.arbetsolyckor[at]statskontoret.fi.

Tilläggsinformation fås från vår kundservice 0295 50 2738.  Ersättning bör sökas inom ett år från kostnadernas uppstod.

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 18.10.2016 kl. 10.25 , uppdaterad 10.11.2016 kl. 10.11 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan