Ansökan om ersättning för vårdkostnader ska sökas inom ett år

Ersättning för kostnaderna för behandling av en skada eller en sjukdom ska sökas inom ett år efter det att kostnaderna uppkom (ny bestämmelse i kraft 1.1.2016, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015). Sådana kostnader är sjukvårdskostnader och läkemedelskostnader som föranleds av olycksfall i arbetet och olycksfall i militär tjänst, resekostnader till följd av sjukdomen samt kostnader för vård i hemmet.

Om du har redan fått ersättningsbeslut, använd separat Ansökningsblankett >

Ansökan kan formuleras även fritt (information som behövs är namn, adress, ersättningsbeslutets skadenummer, personbeteckning) och skicka kvitton med ansökan.

Ansökan skickas

  • per post till adress Statskontoret, Medborgartjänster, PB 50, 00054 Statskontoret
  • med e-post till adress skador.militarolyckor (at) statskontoret.fi (skanna kvitton med) eller
  • genom skyddad e-post > (kräver inlåggning, skanna kvitton med, servicen är på finska)
Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 5.7.2016 kl. 10.33 , uppdaterad 5.7.2016 kl. 10.32 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan