Anmälan om skada och inledande av ärende samt meddelande om beslut


Arbetsgivaren ska anmäla om arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen till Statskontoret utan dröjsmål och senast inom 10 vardagar från och med att arbetsgivaren fick kännedom om skadefallet. Ersättningsärendet inleds när Statskontoret har fått anmälan från arbetsgivaren, den skadades egen anmälan eller patientanteckningar från en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Statskontoret meddelar utan dröjsmål den skadade om att ett ärende som gäller honom eller henne har inletts.

Statskontoret börjar utreda ersättningsärendet utan dröjsmål och senast inom 7 vardagar från att ärendet har inletts. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från och med att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.
 

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 24.2.2016 kl. 12.31 , uppdaterad 24.2.2016 kl. 12.31 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan