Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Om ett olycksfall KP Kuva Olycksfallsombudsman

Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfallsförsäkring.

Titta videon om ersättning av arbetsolyckor (på finska):

Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är

 • sjukvårdskostnader,
 • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård,
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår,
 • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom.

Läs mer om yrkessjukdomar >

Gör så här

 1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk om ett skadefall. Be din arbetsgivare om ett försäkringsintyg. Du behöver intyget när du söker vård, för att slippa betala för vårdbesöket och så att fakturan kan skickas direkt till Statskontoret.
   
 2. Olycksfallsombudsmannen anmäler om skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.
   
 3. Börja använda Suomi.fi-meddelanden

  Suomi.fi-meddelanden är ett informationssäkert sätt att sköta kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten. När du användar Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att sköta dina ärenden hos Statskontoret. Via Suomi.fi-meddelanden kan du vara i kontakt med Statskontorets kundtjänst.

  Meddela om sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som berör på skada via tjänsten.

  Börja använda Suomi.fi-meddelanden >

 4. Om vården av skadan kräver en magnetundersökning eller en åtgärd, ber läkaren Statskontoret om en betalningsförbindelse på förhand.

Om veckomotion ingår i ditt arbete (poliser och yrkesmilitärer), läs mera >

Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

Statskontoret meddelar dig när ditt ärende har inletts och börjar utreda ärendet utan dröjsmål, senast inom 7 vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från och med att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–12.00 tfn 0295 50 2738
KP sähköposti ikoni Sänd e-post skador.arbetsolyckor (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten 

Telefonsamtal bandas, läs mera >

Publicerad 22.2.2016 kl. 15.12 , uppdaterad 6.7.2018 kl. 14.31
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan