Skador orsakade av rovdjur

Personskador som orsakats av stora rovdjur

Statskontoret ersätter personskador som stora rovdjur (brunbjörn, varg, järv, lodjur) har orsakat människor i enlighet med viltskadelagen (105/2009). Personskador är skador och sjukdomar som rovdjur åsamkat människan samt förluster som beror på att rovdjur dödat en människa.

Vad ska jag göra när skadan är skedd?

En skada som orsakats av ett stort rovdjur ska utan dröjsmål anmälas till polisen på skadefallsorten som verkställer en polisundersökning på skadeplatsen och gör en polisanmälan om skadefallet.

Ersättningar

Ersättningen för personskador som orsakats av stora rovdjur bestäms med iakttagande av 5 kap. 2, 2a-2d, 3, 4, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen.

De vanligaste ersättningarna för personskador är:

  • sjukvårdskostnader
  • inkomstförlust under tiden för arbetsoförmågan
  • tillfälligt men
  • bestående men
  • bestående kosmetiskt men

Statskontoret fastställer personskadans art och svårighetsgrad utgående från utlåtandet från den läkare som behandlat den skadade.

Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och därtill hörande kostnader till ett skäligt belopp. De som varit berättigade till underhåll eller som annars för sin försörjning varit beroende av omkomne kan betalas ersättning för förlust av underhåll.

Vid beräkningen av ersättningsbeloppet beaktas som avdrag de ersättningar som på basis av annan lagstiftning eller försäkring fås på grund av skadefallet.

Ersättningar som Statskontoret betalat ut utan grund kan återkrävas av ersättningsmottagaren. Om den skadade själv bidragit till skadefallet kan ersättningen nedsättas eller förvägras helt och hållet.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning ska lämnas in till Statskontoret inom en månad efter det att den läkare som behandlat den skadade gav sitt utlåtande.

Till ansökan om ersättning ska fogas polisanmälan samt ett utlåtande från den läkare som behandlat den skadade och en utredning över vårdkostnader och andra kostnader som föranletts av skadan.

Ansökan om ersättning ska innehålla en redogörelse för om sökanden kan få ersättning på grundval av försäkring eller på andra grunder.

Blanketter

Ansökan om personskada orsakad av rovdjur på Blanketter-sidan >

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–15.30 tfn 0295 50 2777
KP sähköposti ikoni Sänd e-post liikennevahingot (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Medborgarkontot

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13
00530 Helsingfors

Postadress/Faktureringsadress:
Statskontoret/Skadeersättningstjänster
PB 50
00054 Statskontoret

FO-numret 0245440-1

Publicerad 12.12.2012 kl. 16.53 , uppdaterad 24.10.2017 kl. 10.08
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan