Sakskador i arbetet

Om du är anställd av staten kan du under vissa förutsättningar erhålla ersättning för att din egendom skadats i arbetet.

Förutsättningen för erhållandet av ersättning är att:

  • du är anställd av staten 
  • din egendom har tagit skada på grund av en tjänsteutövning eller arbetsuppgift eller att den tagit skada under särskilda förhållanden på grund av tjänsteåtgärd eller arbetsuppgift 
  •  den skadade egendomen är t.ex. kläder, annat föremål som varit med under tjänste- eller arbetsuppdraget eller fordon som använts  

Syftet med lagen om skador som uppkommit i tjänsteutövning är inte att ersätta alla skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgifter. Ersättningsberättigade är endast skador som på något sätt beror på tjänste- eller arbetsuppdragens särskilda karaktär.

Även den som hjälpt till i tjänsteutövningen eller arbetsuppgiften har samma rätt till ersättning.

Lag om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst >

Sökande av ersättning

Du kan söka ersättning hos Statskontoret på bifogade ansökningsblankett.

I ansökan är det viktigt att tillräckligt preciserat berätta om skadehändelsen och därmed anknutna förhållanden, eftersom alla skador i arbetet inte nödvändigtvis omfattas av ersättningen. Ansökan skall till slut undertecknas för hand. 

Ansökningstid
I regel skall ersättning sökas inom tre månader från det att du fått kännedom om att skadan inträffat.

Ansökan skall lämnas till Statskontoret inom ovan nämnda tidsfrist oberoende om du fått ett nytt föremål i stället för det skadade eller därmed anknuten faktura eller ej.

Blankett för ersättning av skada i tjänsteutövning >

Ytterligare uppgifter, tfn.0295 50 2000

Statskontorets bilagor är i pdf-format.  Om bilagor öppnar inte, orsaken kan vara en gammal version av Acrobat Reader. Du kan ladda den nyaste versionen av Adobe Acrobat fritt från bifogad link.

Publicerad 12.12.2012 kl. 15.43 , uppdaterad 21.4.2015 kl. 12.35
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan