Rättegångs- och förundersökningskostnader

Om du är anställd av staten kan vissa kostnader i anslutning till rättegångar ersättas dig. Även kostnader i anslutning till förundersökning eller andra kostnader som anses vara nödvändiga kan ersättas dig.

Förutsättningarna för att erhålla ersättning är att:

  • du har åtalats eller avkrävts ersättning för ett felaktigt förfarande vid förrättning av tjänsten eller i arbetet
  • behandlingen av ärendet har avslutats under förundersöknings- eller åtalsprövningsstadiet utan att väcka åtal 
  • åtalet eller ersättningskravet har avslagits i rätten

Sökande av ersättning för rättegångskostnader

Du kan söka ersättning för rättegångskostnader hos Statskontoret med en fritt formulerad ansökan.

När ansökan baserar sig på ett domstolsbeslut om ersättning av rättegångskostnaderna skall därur framgå den sökandes kontaktuppgifter och betalningsadress. Dessutom skall den sökande underteckna ansökan. Till ansökan skall också bifogas transumt av domslutet.

Om du söker ersättning för förundersökningskostnader skall beslutet om åtalseftergift eller en annan motsvarande utredning samt utredningar över föranledda kostnader bifogas till ansökan.

När Statskontoret betalar ersättningen övergår indrivningsrätten från den egentlige betalningsskyldige till Statskontoret.

Om förutsättningarna för erhållande av ersättning uppfylls i övrigt kan ersättning betalas för nödvändiga kostnader även då ingen ersättning utdömts. Detta förutsätter att betalningen av ersättning är skälig med beaktande av den sökandes ställning och övriga omständigheter. Ur ansökan skall därvid framgå den sökandes kontaktuppgifter och betalningsadress samt motivering för betalandet av ersättning. Den sökande skall underteckna ansökan och bifoga transumt av domslutet därtill.

Ytterligare information:
okk (at) valtiokonttori.fi

Kontaktuppgifter >

Publicerad 12.12.2012 kl. 15.58 , uppdaterad 11.4.2013 kl. 15.44
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan