Oskyldigt fängslade och dömda

Villkor för erhållandet av ersättning

Om du anhållits eller häktats på grund av ett brott har du rätt att erhålla ersättning av staten för frihetsberövande, om

 • den förberedande undersökningen avslutas utan att åtal väcks,
 • åtalet läggs ned eller förkastas,
 • det har konstaterats att du har begått ett brott, men det är uppenbart att du på grundval av detta tillräknande inte skulle ha blivit anhållen eller häktad, eller
 • om det inte förelegat lagliga förutsättningar för anhållande eller häktning.

Ersättning kan inte erhållas om frihetsberövandet varat under ett dygn.

Den som ålagts reseförbud har till tillämpliga delar samma rätt till ersättning för begränsningen av friheten.

Vad ersätts?

Om du oskyldigt berövats din frihet kan du erhålla ersättning för sådant som frihetsberövandet orsakat dig, såsom

 • kostnader,
 • sänkt inkomst eller uppehälle,
 • lidande, samt
 • kostnader för ansökningar.

Till kravet som gäller kostnader samt minskning i inkomst eller uppehälle skall bifogas erforderliga belägg för de uppkomna skadorna.

Lagen som ersättningsprovningen grundar sig på

Lag om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (31.5.1974/422)

Så här ansöker du om ersättning

Bifoga till ansökan alla de handlingar som visar att ditt krav är berättigat eller som du vill hänvisa till. Sådana handlingar är bland annat

 • beslut av vilket det framgår att frihetsberövandet är ogrundat, till exempel ett domstolsbeslut eller åklagarens beslut om åtalseftergift eller
 • förundersökningsprotokoll.

Ersättning skall sökas inom sex månader från den dag då

 • du fått veta att åtal inte väcks
 • åtalet har lagts ned eller
 • domen i ärendet vunnit laga kraft, upphävts eller avförts.

Till ansökningsblanketter av ersättning >

Statskontorets kundtjänst till ditt förfogande
KP Puhelin ikoni Ring kl. 9.00–15.30 tfn 0295 50 3739
KP sähköposti ikoni Sänd e-post oskyldigt.fangslade (at) statskontoret.fi
KP Turvaposti ikoni Sänd skyddad e-post
KP asiointitili ikoni Använd Medborgarkontot
KP ikoni faksi Sänd fax till nummer 0295 50 3085
Publicerad 6.11.2014 kl. 14.43 , uppdaterad 3.8.2017 kl. 14.16
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan