Grupplivförsäkring

Efter att en person som varit anställd av staten (förmånslåtaren) avlidit  kan personens anhöriga (förmånstagarna) erhålla en förmån som motsvarar arbetstagares grupplivförsäkring baserad på tjänstekollektiv- och kollektivavtal.

Ytteligare information i broschyren > 

Publicerad 12.12.2012 kl. 15.25 , uppdaterad 6.2.2017 kl. 14.18
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan