Kontaktuppgifter för stödfunktioner

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors

Postadress:
PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333
yhteiset.toiminnot(at)statskontoret.fi

E-post: förnamn.släktnamn(at)statskontoret.fi

General direktör Timo Laitinen, tfn 0295 50 2200
Sekreterare Outi Ikonen, tfn 0295 50 2201

Förvaltning och utveckling

Divisionschef, finansdirektör Mikko Kangaspunta, tfn 0295 50 2277
Sekreterare Outi Ikonen, tfn 0295 50 2201

> Förvaltning och gemensamma
Förvaltningschef Anne Laine-Salminen, tfn 0295 50 2910
> Personal
Personalchef Heikki Korhonen, tfn 0295 50 2724
> Ekonomi
Biträdande direktör Tarja Laine, tfn 0295 50 2223
> Information och utveckling
Biträdande direktör Miikka Saarteinen, tfn 0295 50 2490
> Kommunikation
Biträdande direktör Sami Moksunen, tfn 0295 50 3206

Informationsförvaltning

IT direktör Tomi Poikola, tfn 0295 50 2908
Sekreterare Eija Turunen, tfn 0295 50 2553
Fax 0295 50 3333

Intern revision

Revisionschef Arja Kaski-Nurmi, tfn 0295 50 2953
Sekreterare, tfn 0295 50 3001

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 4.12.2018 kl. 16.20
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter