Medborgare och samfund

Ersättningar och förmåner >
Lån, borgen och räntestöd >
Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar >
Avgiftsbefrielseärenden >
E-tjänster för medborgare >
Kommun- och landskapsekonomins informationstjänst >

Kommunikation >
viestinta(at)valtiokonttori.fi
(för närmare kontaktuppgifter klicka på länken)

Ersättningar och förmåner

Sänd dokument genom

KP Turvaposti ikoni Skyddad e-post >
KP asiointitili ikoni Använd Suomi.fi-meddelanden -tjänsten 

Kundservicens telefontid kl 9-12

> Militärskade- och veteranärenden
Tfn 0295 50 3070, krigsveteraner.info (at) statskontoret.fi

> Olycksfall i militärtjänst
Tfn 0295 50 3060, fax 0295 50 3065, skador.militarolyckor (at) statskontoret.fi

> Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Tfn 0295 50 2738, fax 0295 50 3085, skador.arbetsolyckor (at) statskontoret.fi

>Reseskador utomlands (statens tjänstemän med familj)
Tfn 0295 50 3700, reseskador (at) statskontoret.fi

> Brottsskador 
Tfn 0295 50 2736, fax 0295 50 3085, brottsskador (at) statskontoret.fi

>  Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar 
Ttfn 0295 50 3740, fax 0295 50 3065, statens.ansvar (at) statskontoret.fi

Kundservicens telefontid kl 9-15.30

> Trafikskador 
Tfn 0295 50 2777, fax 0295 50 3085, trafikskador (at) statskontoret.fi

> Övriga skador
Sakskador uppstodda i arbetet, tfn 0295 50 2000 (växeln)
Skador orsakade avrovdjur, tfn 0295 50 2777
Recensioner ochstraffprocessuella kostnader, tfn 0295 50 2000 (växeln)

> Grupplivförsäkringsärenden
Tfn 0295 50 2000 (växeln), fax 0295 50 3065

Försäkringsmedicin
Överläkare Janne Leinonen, tfn 0295 50 2704, förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi

Konsultläkare:

  • Ville Bergroth , specialist i internmedicin
  • Hannele Heilä, specialist i psykiatri
  • Teemu Helkamaa, specialist på ortopedi och traumatologi
  • Jukka Karikoski, öron-näsa och halsläkare
  • Juha Kasurinen, specialist på ortopedi och traumatologi
  • Tero Kivelä, ögonspecialist
  • Professor Heikki Murtomaa, tandläkare, professor i tandhälsa
  • Juhani Rämö, specialist i bröstkorg och kärlkirurgi 
  • Esko Tamminen, specialist i företagshälsovård

Service för lagärenden
Chef för lagärenden Pekka Syrjänen, tfn 0295 50 2773, förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi

Utveckling
Servicechef Jyrki Suoninen, tfn 0295 50 3251, förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi

Lån, borgen och räntestöd

Biträdande direktör Sanna Pälsi, tfn 0295 50 2210
Sekreterare Birgitta Reinikainen, tfn 0295 50 2395
Riskhanteringschef Anneli Nieminen, tfn 0295 50 2547
Finansieringsexpert Tuula Kortelammi, tfn 0295 50 2549

Telefon

Utlåningens telefontjänst vardagar kl. 10.00–15.00

Bostadskrediter och statsborgen

Riskhanteringschef Anneli Nieminen, tfn 0295 50 2547

Aravalån
Säkerheter, fusioner, överföring av lån, begränsningar

Kundtjänst:

Telefon tfn 0295 50 3030
E-post aravalan(at)statskontoret.fi

Jurist Reetta Auno, tfn 0295 50 3372
Inspektör Jutta Kivimäki, tfn 0295 50 2474
Överinspektör Juha Kukkonen, tfn 0295 50 3046
Finansieringsexpert Maria-Elisa Eerikäinen, tfn 0295 50 2510
Kreditsekreterare Katariina Leskinen
Jurist Nina Seitz (tjänsteledig)

Räntestöd och statsborgen
BSP-lån, andra räntestödslån, statsborgen

Kundtjänst:

Telefon tfn 0295 50 2248
E-post rantestod(at)statskontoret.fi

Jurist Reetta Auno, tfn 0295 50 3372
Finansieringsrådgivare Anitta Kabanow
Finansieringsexpert Maria-Elisa Eerikäinen, tfn 0295 50 2510
Kreditsekreterare Katariina Leskinen
Överinspektör Anne-Mari Raja-aho, tfn 0295 50 2517
Finansieringssekreterare Pia Saaristo
Jurist Nina Seitz (tjänsteledig)

Företagslån

Produktutvecklingslån, affärsverkslån

Kundtjänst:

Telefon tfn 0295 50 2530
E-post yritysluotot(at)valtiokonttori.fi

Kreditchef Mirkka Luoma, tfn 0295 50 2515
Indrivningssekreterare Eija Kautto, tfn 0295 50 2424
Jurist Elisa Panula, tfn 0295 50 3049
Finansieringssekreterare Kirsi Ranki, tfn 0295 50 2428
Jurist Susanne Schavoronkoff (tjänsteledig t.o.m. 30.4.2018)

Landsbygdskrediter

Köpeskillingsfordran, skoltlån, jordförbättringslån, skogsförbättringslån, lån för grundtorrläggning, nyskifteslån

Kundtjänst:

Telefon tfn 0295 50 3010
E-post maaseutuluotot(at)statskontoret.fi

Kreditchef Marika Rinnemaa, tfn 0295 50 3371
Inspektör Anne Hellgren, tfn 0295 50 3042
Ekonomi-inspektör Maarit Toivettula, tfn 0295 50 2523

Kredittjänster och systemförvaltning

Chef för kredittjänster Tuija Köninki, tfn 0295 50 2548

Kundtjänst:

Telefon  tfn 0295 50 2520
E-post luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Kredittjänster
Betalningsrörelse, in- och utbetalningar, kundtjänst

Kreditsekreterare Päivi Linsén, tfn 0295 50 2477
Kredittjänstsekreterare Sirpa Tikkanen, tfn 0295 50 2429
Ekonomi-inspektör Maarit Toivettula, tfn 0295 50 2523

Systemförvaltning

Utveckling av tillämpningar och huvudanvändaruppgifter

Kreditexpert Maritta Rignel, tfn 0295 50 2507

Anpassade finansieringslösningar

Ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar för hyreshussamfund, konverteringsborgen, riskhantering, SART, företagssaneringar, skuldsaneringar, indrivning

Kundtjänst:

Telefon tfn 0295 50 3020
E-post erityisrahoitusjarjestelyt (at) statskontoret.fi

Kreditchef Tarja Jouppi, tfn 0295 50 2458
Finansieringsexpert Eero Karjalainen, tfn 0295 50 2583
Ekonomi-inspektör Tuija Käckman, tfn 0295 50 2767
Ekonomi-inspektör Sari-Marja Piiroinen, tfn 0295 50 2524
Finanseringöverinspektör Pertti Qvintus, tfn 0295 50 2505
Finansieringsexpert Riikka Saaranen, tfn 0295 50 3381
Finansieringsexpert Marjo Terävä, tfn 0295 50 2538
Finansieringsexpert Elina Vanhanen, tfn 0295 50 3339

Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar

E-post arvsarenden (at) statskontoret.fi

Ledande jurist Marjukka Vallioniemi, tfn 0295 50 2557
Jurist Anu Meloni, tfn 0295 50 2202
Sekreterare för juridiska ärenden Katja Riva, tfn 0295 50 3332

Avgiftsbefrielseärenden

E-post avgiftsbefrielse (at) statskontoret.fi

Ledande jurist Ruut Kastepohja-Seppälä, tfn0295 50 2475
Jurist Antti Nukari, tfn 0295 50 2206

Kommun- och landskapsekonomins informationstjänst

Sähköposti analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

> Projektet för kommun- och landskapsekonomins informationstjänst, tjänstens drift och utveckling
 Rapporteringsexpert Anne Melanen, tfn 0295 50 2412

> Projektet för kommun- och landskapsekonomins informationstjänst, styrningsgruppens ordförande
 Biträdande direktör Olli Ahonen, tfn 0295 50 3310

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 11.4.2018 kl. 16.12
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Medborgartjänster-division:

Divisionschef
Jyri Tapper,
tfn 0295 50 2950
Sekreterare Mia Lempinen,
tfn 0295 50 3345

Kundrelationer och sakkunnigtjänster
Biträdande direktör 
Hanna Koskinen,
tfn 0295 50 3328

Ersättningstjänster
Biträdande direktör 
Satu Vallivaara,
tfn 0295 50 3347

Försäkringsmedicin
Överläkare
Janne Leinonen,
tfn 0295 50 2704

Adress:
Sörnäs strandväg 13
Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Arbetsolyckor PB 200
Militära olycksfall vid värnplikten PB 250
Krigsinvalider och veteraner PB 60
Övriga ersättningsart PB 50
Testamentsärenden PB 300
Arvsärenden PB 350
Avgiftsbefrielseärenden PB 400
Reseskadeärenden PB 500

Finansiering-division:

finansiering(at)statskontoret.fi

Divisionschef
Teppo Koivisto
tfn 0295 50 2550

Sekreterare Suvi Vuorinen
tfn 0295 50 2568

Informationstjänst
Informationschef Niina Lempinen
ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi

Finans IT
Dataadministrationschef Santtu Seppälä
tfn 0295 50 2650

E-post:
förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi

Fax:
0295 50 2479 Ledning
0295 50 3801 Utlåning
0295 50 2584 Front Office och Back Office

Adress:
Sörnäs strandväg 13
Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter